Badanie pH gleby

Ph jest to jeden z kilku parametrów, które opisują właściwości gleby. Wiele czynników wpływa na jakość ziemi i jej potencjał do uprawy roślin. Ph jest to skala opisująca stosunek kwasowo- zasadowy panujący w roztworze glebowym. Wartość parametru powinna być sprawdzana przez osobę zajmującą się uprawą roślin. Jest kilka urządzeń pozwalających na wykonanie pomiaru. Najczęściej wykorzystuje się elektroniczny

Mierzenie pH gleby

Pomiar pH gleby we własnym ogrodzie Odczyn pH gleby w naszym ogrodzie silnie determinuje wzrost oraz rozwój rosnących w nim roślin. Wpływa także bezpośrednio na dostępność zawartych w niej składników pokarmowych czy też aktywność obecnych w niej mikroorganizmów glebowych. W zależności od odczynu pH naszego podłoża, może istnieć konieczność: zakwaszenia czyli obniżenia wartości pH odkwaszenia czyli

Rodzaj gleby a uprawa roślin

Gleba może się wydawać taka sama, ale w zależności od miejsca oraz dotychczasowego użytkowania stwarza zupełnie inne warunki do rozwoju flory. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje gleby, a mianowicie piaszczyste, gliniaste i mieszane. Na jakim podłożu rośliny wzrastają najlepiej? Gleby mieszane Zaliczane są do nich gleby piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste. Pierwszy człon nazwy sugeruje przewagę konkretnego materiału.