Badanie pH gleby

Ph jest to jeden z kilku parametrów, które opisują właściwości gleby. Wiele czynników wpływa na jakość ziemi i jej potencjał do uprawy roślin. Ph jest to skala opisująca stosunek kwasowo- zasadowy panujący w roztworze glebowym. Wartość parametru powinna być sprawdzana przez osobę zajmującą się uprawą roślin. Jest kilka urządzeń pozwalających na wykonanie pomiaru. Najczęściej wykorzystuje się elektroniczny pH metr glebowy lub chemiczny kwasomierz polowy. Znając parametry charakteryzujące dany obszar, można przewidzieć, które rośliny będą rosły na danym terenie. Kwaśność gleby można modyfikować za pomocą odpowiednich nawozów.

Który pH metr jest lepszy?

Żeby precyzyjnie zmieniać warunki panujące w ziemi, należy się zaopatrzyć w elektroniczny pH metr glebowy. Przewaga tego urządzenia nad chemicznym kwasomierzem polowym polega na większej precyzji pomiarowej. Elektroniczny pH metr glebowy pokazuje wynik z wartościami po przecinku. Korzystając z chemicznego kwasomierza polowego, osoba dokonująca pomiaru porównuje kolor odczynników wymieszanych z próbką gleby. Wynik jest szacowany na podstawie skali umieszczonej na opakowaniu. Co więcej, stosując elektroniczny pH metr glebowy, nie ma konieczności pobierania próbek. Osoba mierząca kwaśność wsadza sondę urządzenia w glebę i czeka na wynik, który pojawi się na wyświetlaczu.

Co oznaczają wyniki na pH metrze?

Elektroniczny pH metr glebowy pokazuje na wyświetlaczu cyfry. Interpretacja wyniku jest dość prosta. Skala pH jest używana przez chemików. Oryginalnie wyróżnia się 14 stopni, jednak w przypadku roztworów glebowych, nie występują skrajne wartości. Należy przyjąć wyniki:

  • 5- 6 gleba kwaśna
  • 6- 6,8 gleba lekko kwaśna
  • 6,8- 7,4 gleba o odczynie obojętnym
  • powyżej 7,4 gleba zasadowa

Modyfikacja pH gleby

Zazwyczaj, jeżeli elektroniczny pH metr glebowy wyświetli niepożądany wynik, będzie to świadczyło o zbyt dużej kwaśności gleby. Istnieją sposoby na alkalizację terenu. Stosowanie nawozów z odpowiednim składem minerałów, skutecznie podwyższa pH. Dodatkowo można zastosować wapniowanie gleby. Polega to na wykorzystaniu węglanu wapnia oraz tlenku wapnia. Substancje te wchodząc w reakcje z glebą, wzbogacają ją o jony, które bardzo skutecznie alkalizują ziemię.