Rodzaj gleby a uprawa roślin

Gleba może się wydawać taka sama, ale w zależności od miejsca oraz dotychczasowego użytkowania stwarza zupełnie inne warunki do rozwoju flory. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje gleby, a mianowicie piaszczyste, gliniaste i mieszane. Na jakim podłożu rośliny wzrastają najlepiej?

Gleby mieszane

Zaliczane są do nich gleby piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste. Pierwszy człon nazwy sugeruje przewagę konkretnego materiału. Wymieszanie podłoża sprawia, że rosnące na nim rośliny mają optymalne warunki do wzrostu. Taka gleba jest dobrze nawodniona, ale po intensywnych deszczach nie trzeba obawiać się jej zalania, a tym samym gnicia korzeni. Wiosenne przymrozki nie są groźne, ponieważ ziemia szybko się nagrzewa. Nawożenie wystarczy ograniczyć do kompostu i obornika, gleba mieszana jest bowiem bogata w składniki odżywcze. Dodatkowe nawozy mogą być konieczne, jeżeli zamierza si uprawiać gatunek o specyficznych wymaganiach odnośnie odczynu gleby. Najwięcej roślin uprawia się na ziemiach o obojętnym pH.

Lekkie gleby piaszczyste

Łatwo ulegają przesuszeniu, są też ubogie w minerały. Co więcej, ich nawożenie często nie przynosi efektów, ponieważ składniki odżywcze są wymywane z ziemi. Zaletą jest tu natomiast dobre napowietrzenie i szybkie nagrzewanie. Gleby piaszczyste nie nadają się do uprawy i hodowli roślin, wyjątkiem są gatunki pustynne. Nie oznacza to jednak, że z takim ogrodem nie da się nic zrobić. Najrozsądniej wymieszać ziemię z bardziej gliniastą odmianą, obornikiem i kompostem. Taki zabieg często przynosi dobre rezultaty, ponieważ tworzy mieszane rodzaje gleby. A na nich, jak wspomniano, uprawia się wiele odmian flory.

Ciężka gliniasta gleba

Na piaskach niewiele urośnie. To samo dotyczy typowej gleby gliniastej. Choć ciężka i dobrze nawodniona, tworzy warunki nieprzyjazne roślinom. Jest słabo napowietrzona, a zawartość wody bywa w niej zbyt duża. W okresie suszy pęka, co może uszkadzać korzenie. W ramach przygotowania do sadzenia roślin, taką ziemię miesza się z piaszczystym podłożem. Sprawdza się też zastosowanie kompostu oraz przekopanie ziemi na jesieni. Gleby gliniaste zawierają dużo składników mineralnych, problem w tym, że są one trudnodostępne z uwagi na brak tlenu. Napowietrzenie rozwiąże ten problem i nawożenie nie będzie potrzebne.